Meus » Specials » Biometrie

Biometrische toepassingen

Biometrische toepassingen Biometrie is een techniek waarbij bepaalde unieke, fysieke eigenschappen of gedragskenmerken de identiteit van een persoon vastleggen. Het is een vorm van persoonsherkenning aan de hand van unieke lichamelijke kenmerken. Het meten van onveranderlijke, unieke persoonskenmerken is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Welke lichamelijke eigenschappen of gedragskenmerken van de mens kunnen worden gemeten? De biometrische wetenschap biedt steeds nieuwe oplossingen voor toegangscontrole en de opsporing.
zoektocht naar unieke menselijke kenmerken / Bron: Skeeze, Pixabayzoektocht naar unieke menselijke kenmerken / Bron: Skeeze, Pixabay

Het vaststellen van de identiteit

In de huidige maatschappij is identiteitscontrole voor allerlei handelingen niet meer weg te denken uit ons dagelijks bestaan. Het ontsluiten van een computer, de toestemming om een bepaalde ruimte te mogen betreden of de mogelijkheid om een telefoonbericht terug te luisteren bijvoorbeeld, vereisen vooraf een of andere toegangscode.

Een toegangscode wordt bereikt door de Identiteit vast te stellen. Dit vindt plaats met behulp van:
  • wachtwoorden of pincodes;
  • een digitale handtekening;
  • biometrische gegevens.

Wachtwoorden bestaan sinds mensenheugenis. Nieuwe technische ontwikkelingen zoals de computer en telecommunicatie hebben ons pincodes en de digitale handtekening gebracht. Tot slot hebben recente digitale ontwikkelingen de biometrie geïntroduceerd. Als beveiligingsmaatregel heeft een automatische, persoonsgebonden identificatiemethode de voorkeur boven bijvoorbeeld een wachtwoord of pincode (een niet persoonsgebonden identificatiemethode). Biometrische persoonskenmerken zijn als volgt te verdelen:
  • gedragsmatige eigenschappen;
  • fysieke kenmerken.

Persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden eigenschappen

Biometrische persoonskenmerken zijn verder op te delen in persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden eigenschappen. Wat wordt daar precies mee bedoeld?

Niet-persoonsgebonden eigenschappen

Gedragsmatige karakteristieken kunnen veranderen. Zo kan het ritme van de toetsaanslag versnellen, omdat de gebruiker meer bedreven raakt in het gebruik van een toetsenbord. Spraakherkenning, het handschrift en de aanslag op een toetsenbord zijn bekende niet-persoonsgebonden, gedragsmatige eigenschappen. Zij kunnen allemaal in de loop der tijd veranderen.

Persoonsgebonden eigenschappen

Fysieke kenmerken kunnen van nature niet veranderen. Fysieke kenmerken kunnen niet zomaar worden verwijderd of aan een ander doorgegeven. Een aantal vormen van fysieke, persoonsgebonden, biometrische kenmerken zijn:
  • vingerafdrukken;
  • iriskenmerken;
  • gezichtskenmerken.

Biometrie en privacyaspecten

Gezien het onveranderlijk karakter van persoonsgebonden eigenschappen is het niet zo vreemd dat de wetenschap zich daar op richt. Het voordeel van fysieke, biometrische kenmerken is namelijk dat de mens niet te scheiden is van zijn lichaam. Zijn specifieke kenmerken maken hem uniek. De ontwikkelingen op het gebied van de biometrie richten zich op het scoren van een hoger zekerheidspercentage. Omwille van de veiligheid en het vinden van gevaarlijke daders valt daar veel voor te zeggen, maar waar begint het te wringen wanneer de privacy van de gewone burger in het gedrang komt? Wanneer databanken met elkaar worden gekoppeld, gegevens onderling uitgewisseld en kenmerken op afstand kunnen worden ingelezen komt volgens veel mensen 'Big brother is watching you' wel erg dichtbij.

Welke kenmerken kan de wetenschap al meten en toevoegen aan een databank en waar wordt de techniek inmiddels ingezet?
De biometrische irisscan, iriscode en irisherkenning

De biometrische irisscan, iriscode en irisherkenning

De biometrische wetenschap speurt voortdurend het menselijke lichaam af naar unieke, meetbare eigenschappen. Inmiddels zijn diverse unieke, fysieke of gedragskenmerken gemeten, zoals de iris van het o…
Vingerafdrukken in een databank: Hoe regelt de wet dat?

Vingerafdrukken in een databank: Hoe regelt de wet dat?

Meetbare, onderscheidende karaktereigenschappen - zoals in de wereld van de vingerafdruk - zijn bij het opsporen en vervolgen van daders niet meer weg te denken uit de hedendaagse strafpraktijk. De vi…
Gepubliceerd door Meus op 05-01-2017, laatst gewijzigd op 03-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Werner22brigitte, Pixabay
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Biometrie Overheid, burger en biometrie, november 1998, criminaliteitspreventie